ทำเว็บไซต์ ทัวร์ ท่องเที่ยว – Topvery
Add Line

ทำเว็บไซต์ ทัวร์ ท่องเที่ยว

logo-web-s

Size : S

ราคา : 73,900 บาท

รายละเอียดเว็บไซต์

ราคา : 73,900 บาท

จำนวนหน้าเว็บไซต์ : 12 หน้า

สินค้า : 10 รายการ

ตะกร้าสินค้า : มี

ระบบสมาชิกสินค้า : ไม่มี

จองทัวร์ออนไลน์ : ไม่มี

Chat Box : ไม่มี

Mail Auto : มี

แนวไฟล์ Mail Auto : ไม่มี

ราคารวมค่าบริการรายปี : 6,800 บาท

ข้อมูลพื้นที่

โดเมนเนม. : 1 โดเมนเนม

พื้นที่โฮสติ้ง. : 5 GB

ฐานข้อมูล : 1 ฐานข้อมูล

การลองรับเว็บไซต์

คอมพิวเตอร์. : รองรับ

โทรศัพท์มือถือ : รองรับ

แท็บเล็ต : รองรับ

สมาร์ต ทีวี : รองรับ

รายละเอียดเพิ่มเต็ม

Keyword Google : ไม่มี

ที่ปรึกษาตลาดออนไลน์ : ไม่มี

ผู้ช่วยการพัฒนา

ต้องการคนดูแลเว็บไซต์ : 18,900 บาท/เดือน

การอัพข้อมูลเพิ่ม : ไม่มีค้าบริการ

การตลาด Facebook : 0 รูปภาพ

การตลาด Instagram : 0 รูปภาพ

การตลาด Line : 0 รูปภาพ

การตลาด google+ : 0 รูปภาพ

สนใจทำเว็บไซต์ คลิก!!
ดาวน์โหลดเอกสาร

logo-web-m

Size : M

ราคา : 85,000 บาท

รายละเอียดเว็บไซต์

ราคา : 85,000 บาท

จำนวนหน้าเว็บไซต์ : 18 หน้า

สินค้า : 18 รายการ

ตะกร้าสินค้า : มี

ระบบสมาชิกสินค้า : มี

จองทัวร์ออนไลน์ : ไม่มี

Chat Box : ไม่มี

Mail Auto : มี

แนวไฟล์ Mail Auto : มี

ราคารวมค่าบริการรายปี : 5,800 บาท

ข้อมูลพื้นที่

โดเมนเนม. : 5 โดเมนเนม

พื้นที่โฮสติ้ง. : 5 GB

ฐานข้อมูล : 5 ฐานข้อมูล

การลองรับเว็บไซต์

คอมพิวเตอร์. : รองรับ

โทรศัพท์มือถือ : รองรับ

แท็บเล็ต : รองรับ

สมาร์ต ทีวี : รองรับ

รายละเอียดเพิ่มเต็ม

Keyword Google : มี

ที่ปรึกษาตลาดออนไลน์ : ไม่มี

ผู้ช่วยการพัฒนา

ต้องการคนดูแลเว็บไซต์ : 18,900 บาท/เดือน

การอัพข้อมูลเพิ่ม : ไม่มีค้าบริการ

การตลาด Facebook : 0 รูปภาพ

การตลาด Instagram : 0 รูปภาพ

การตลาด Line : 0 รูปภาพ

การตลาด google+ : 0 รูปภาพ

สนใจทำเว็บไซต์ คลิก!!
ดาวน์โหลดเอกสาร

logo-web-l

Size : L

ราคา : 104,000 บาท

รายละเอียดเว็บไซต์

ราคา : 104,000 บาท

จำนวนหน้าเว็บไซต์ : 24 หน้า

สินค้า : 24 รายการ

ตะกร้าสินค้า : มี

ระบบสมาชิกสินค้า : มี

จองทัวร์ออนไลน์ : มี

Chat Box : มี

Mail Auto : มี

แนวไฟล์ Mail Auto : มี

ราคารวมค่าบริการรายปี : 5,800 บาท

ข้อมูลพื้นที่

โดเมนเนม. : 5 โดเมนเนม

พื้นที่โฮสติ้ง. : 10 GB

ฐานข้อมูล : 5 ฐานข้อมูล

การลองรับเว็บไซต์

คอมพิวเตอร์. : รองรับ

โทรศัพท์มือถือ : รองรับ

แท็บเล็ต : รองรับ

สมาร์ต ทีวี : รองรับ

รายละเอียดเพิ่มเต็ม

Keyword Google : มี

ที่ปรึกษาตลาดออนไลน์ : มี

ผู้ช่วยการพัฒนา

ต้องการคนดูแลเว็บไซต์ : 18,900 บาท/เดือน

การอัพข้อมูลเพิ่ม : ไม่มีค้าบริการ

การตลาด Facebook : 0 รูปภาพ

การตลาด Instagram : 0 รูปภาพ

การตลาด Line : 0 รูปภาพ

การตลาด google+ : 0 รูปภาพ

สนใจทำเว็บไซต์ คลิก!!
ดาวน์โหลดเอกสาร