นโยบายต่างๆ – Topvery
Add Line

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินมี 4 นโยบาย

  1. สินค้าที่ดาวน์โหลด นโยบายสินค้าที่ดาวน์โหลด การคืนเงิน จะคืนเงิน 40% – 60  % ในการคืนเงิน ในเงื่ยนไขนั้น ทางลูกค้า ที่ยังไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์ ออกจาก เซิฟเวอร์ จะตรงตามเงื่อนไขในการ คืนเงิน
  2. สินค้าที่เป็นพื้นที่ ออนไลน์ หรือ เซิฟเวอร์ และ โฮสติ้ง นั้น นโยบายการคืนเงิน คือ คำนวนการใช้บริการ วันต่อวันให้ และ คืนเงินวันที่ไม่ได้ใช้บริการ ตามเงื่อนไข
  3. สินค้า โดเมนเนม ตามนโยบาย ของบริษัท ในการจองโดเมนเนม จะยังไม่เสียค่าบริการ ( ถ้าจดโดเมนเนมไปแล้ว ทางบริษัท ไม่สามารถ คืนเงินให้กับทาง ลูกค้าได้ ทางลูกค้า จะต้องถือโดเมนเนม จดกว่าจะหมดอายุ ตามที่จดไว้ )
  4. การบริการ ตามสัญญา ทางบริษัท จะรับการทางลูกค้า และ รับเงินเป็น งวดๆไปการดำเนินงาน นโยบายในการคืนเงินนั้น จะไม่มีผมในการคืนเงิน ในเงื่อนไข ทางบริษัท จะไม่คืนเงิน ที่ชำระ ตามงวด ในงานที่ดำเนินการ แต่จะไม่เรียกเก็บ เงินในงวดทัดไป

นโยบาย การซื่อสินค้าและบริการ

นโยบายการคืนเงินมี 6 นโยบาย

  1. ลูกค้า ที่ซื่อสินค้าหรือใช้บริการหน้าเว็บไซต์ ต้อง สมัครเป็นสมาชิกในการซื่อสินค้าเท่านั้น
  2. สำหรับลูกค้าเป็นบริษัทอัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. ในการขอใบกำกับภาษีนั้น ทางลูกค้าต้อง จ่ายเพิ่ม อิก 7% ของใบเสร็จนั้น
  4. สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 2 อาทิตย์รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีและขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
  5. กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจะถูกส่ง หลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  6. สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000บ. ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย