ทำโฆษณา Facebook – Topvery
Add Line

ทำโฆษณา Facebook

ทุกวันนี้การโปรโมทด้วย Facebook Adverts สําคัญอย่างไร

Facebook-Ads-Topvery

สําหรับผู้ที่มีร้านค้า หรือต้องการโปรโมทธุรกิจของตัวเอง Facebook Ads เป็นทางเลือกที่ดีในการโปรโมทธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากข้อดีที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วแล้ว Facebook Ads เป็นการโปรโมทธุรกิจที่ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าของธุรกิจคุณ เนื่องจากโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าจากความสนใจ ช่วงอายุของผู้เข้าชม หรือเลือกช่วงเวลาในการแสดงผลโฆษณาได้ ทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่คลิกดูโฆษณาของคุณ มาจากกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณแน่นอน และการโปรโมทธุรกิจผ่าน Facebook Ads จะช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น หากมีการแชร์ข้อมูล หรือส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่น เหมือนลูกค้าพบเห็นโฆษณาของคุณก็จะเกิดการจดจํา และเชื่อมั่นใจแบรนด์ของธุรกิจคุณมากขึ้นไปด้วย

ทำโฆษณา Facebook Ads

FB Ads S.

1 เดือน

6,000

 • ราคาแพ็กเกจ : 6,000.-
 • ระยะเวลา : 1 เดือน
 • แคมเปญ : 2-3 แคมเปญ /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 1 ภาพ
 • งบโฆษณา : 3,000.-
 • ค่า Ads ขั้นต่ำ : -3,100.- /วัน
 • การวิเคราะห์ : มีการวิเคราะห์ทำโฆษณา
 • ค่าต่ออายุ : 5,000.-

FB Ads M.

3 เดือน

12,000฿

 • ราคาแพ็กเกจ : 12,000.-
 • ระยะเวลา : 3 เดือน
 • แคมเปญ : 2-3 แคมเปญ /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 3 ภาพ
 • งบโฆษณา : 15,000.-
 • ค่า Ads ขั้นต่ำ : 5,000.- /เดือนละ
 • การวิเคราะห์ : มีการวิเคราะห์ทำโฆษณา
 • ค่าต่ออายุ : 12,000.-

FB Ads L.

6 เดือน

21,000

 • ราคาแพ็กเกจ : 21,000.-
 • ระยะเวลา : 6 เดือน
 • แคมเปญ : 2-3 แคมเปญ /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 6 ภาพ
 • งบโฆษณา : 30,000.-
 • ค่า Ads ขั้นต่ำ : 5,000.- /เดือนละ
 • การวิเคราะห์ : มีการวิเคราะห์ทำโฆษณา
 • ค่าต่ออายุ : 21,000.-

FB Ads XL.

12 เดือน

34,000

 • ราคาแพ็กเกจ : 34,000.-
 • ระยะเวลา : 12 เดือน
 • แคมเปญ : 2-3 แคมเปญ /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 12 ภาพ
 • งบโฆษณา : 60,000.-
 • ค่า Ads ขั้นต่ำ : 5,000.- /เดือนละ
 • การวิเคราะห์ : มีการวิเคราะห์ทำโฆษณา
 • ค่าต่ออายุ : 34,000.-

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทำโฆษณา Facebook Admin

FB Admin S.

1 เดือน

15,000

 • ราคาแพ็กเกจ : 15,000.-
 • ระยะเวลา : 1 เดือน
 • โพสของเนื้อหา : 25-30 โพส /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 3-5 ภาพ /เดือน
 • ต่ออายุ : 15,000.-

FB Admin M.

3 เดือน

40,500

 • ราคาแพ็กเกจ : 40,500.-
 • ระยะเวลา : 3 เดือน
 • โพสของเนื้อหา : 25-30 โพส /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 3-5 ภาพ /เดือน
 • ต่ออายุ : 40,500.-

FB Admin L.

6 เดือน

76,500

 • ราคาแพ็กเกจ : 76,500.-
 • ระยะเวลา : 6 เดือน
 • โพสของเนื้อหา : 25-30 โพส /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 3-5 ภาพ /เดือน
 • ต่ออายุ : 76,500.-

FB Admin XL.

12 เดือน

145,000

 • ราคาแพ็กเกจ : 145,000.-
 • ระยะเวลา : 12 เดือน
 • โพสของเนื้อหา : 25-30 โพส /เดือน
 • ออกแบบภาพนิ่ง : 3-5 ภาพ /เดือน
 • ต่ออายุ : 145,000.-

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

 • บริการสร้างโฆษณาใน Facebook Adverts ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการลงโฆษณา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจ สินค้า หรือบริการของลูกค้า
 • ครอบคลุมทุกรูปแบบการโฆษณา โดยลูกค้าสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการลงโฆษณาได้ดังนี้
  • โปรโมทโพสต์ (Boost your posts): เพิ่มการแสดงโพสให้เห็นสำหรับผู้ใช้ Facebook
  • โปรโมทเพจ (Promote your Page): เพิ่มผู้เข้าชม Facebook Page ของคุณ เหมาะกับการสร้างแบรนด์
  • ส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ (Send people to your website): เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
  • เพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์ (Increase conversions on your website): โปรโมทเพิ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องมีพิกเซลพฤติกรรมสำหรับเว็บไซต์ของคุณก่อนจึงจะสามารถสร้างโฆษณานี้ได้
  • เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ (Get installs of your app): เพิ่มผู้ใช้ Facebook ให้ติดตั้งแอพบนมือถือหรือแอพบนเดสก์ท็อปของคุณ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมในแอพ (Increase engagement in your app): เพิ่มผู้ใช้ Facebook ให้ใช้แอพบนเดสก์ท็อปของคุณ
  • เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Raise attendance at your event): เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคุณ
  • เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิ์ข้อเสนอ (Get people to claim your offer): สร้างข้อเสนอเพื่อให้ผู้คนแลกใช้ในร้านค้าของคุณ
  • เพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ (Get video views) : โปรโมทเพื่อเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ
 • งบประมาณสำหรับการลงโฆษณาจะคิดตามจริงจากระบบ Facebook Ads ไม่มีการชาร์จค่าคลิกเพิ่ม สามารถกำหนด ควบคุมงบประมาณได้ และตรวจสอบจากระบบรายงานได้ทั้งหมด
 • การชำระค่าบริการตาม Package ข้างต้นนี้ จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตามระยะเวลาที่ทางบริษัทให้บริการ ดังนั้นลูกค้าจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ
 • ค่าบริการที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทจะเริ่มดำเนินการลงโฆษณา หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการแก่ลูกค้า