จดโดเมน จดโดเมนเนม – Topvery
Add Line

จดโดเมน จดโดเมนเนม

บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน .com .net .org .info

จดโดเมน จดโดเมนเนม โดเมน คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น topvery.com, google.com เป็นต้น

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ

ค่าบริการจดโดเมนเนมต่างประเทศ

เลือก .ราคา / ปีการจดโดเมน
.com500.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.org564.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.net555.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.biz354.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.info557.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.co1,400.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.sex3,800.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.co.com1,500.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.us500.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.tv1,750.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.me1,300.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.cc1,370.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.pro850.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.xxx4,750.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.sexy960.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.ooo1,650.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.love1,650.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน
.vip1,200.00 บาท/ปีไม่ต้องใช้หลักฐาน

ค่าบริการจดโดเมนเนมในประเทศ

เลือก .thราคา / ปีการจดโดเมน
.co.th800.00 บาท/ปีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
.or.th800.00 บาท/ปีสำหรับหน่วยงานทุกประเภท
.ac.th800.00 บาท/ปีหนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง
.in.th800.00 บาท/ปีสำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
.go.th800.00 บาท/ปีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ
.net.th800.00 บาท/ปีสำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม
.mi.th800.00 บาท/ปีสำหรับหน่วยงานทางทหาร