ความรู้ โลก ออนไลน์ – Topvery
Add Line

ความรู้ โลก ออนไลน์

online-goog-on

เหตุผลดีๆ ที่ควรสร้างงานโฆษณาให้ร้านค้าและบริษัท

เราเชื่อว่าหลักการดำเนินธุรกิจที่ดีคือการลงทุนในทุกรายละเอียดอย่างคุ้มค่า ทั้งเรื่องการผลิต เทคโนโลยี การจัดซื้อ การดูแลเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่องค์กรด้วย แต่ดูเหมือนยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่พยายามหันหน้าหนี บางครั้งก็ปิดตาข้างหนึ่งมองข้ามสิ่งดังกล่าวไปนั้นคือ “การทำโฆษณา

ในอดีดโฆษณาถูกมองว่าค่อนข้างสิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่าการลงทุนในเม็ดเงินที่จ่ายลงไป อีกทั้งทัศนคติในทางแง่ลบของทางผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาว่าหลอกลวงและทำการทำโฆษณาลักษณะชวนเชื่อเกินความเป็นจริง เจ้าของธุรกิจหลายคนโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ไม่ค่อยสนใจการทำโฆษณามากนัก ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล ทั้งยังวัดผลสำเร็จที่เกิดจากการทำโฆษณาได้น้อยมาก ขณะที่ธุรกิจของตัวเองเพิ่งเกิดใหม่และยังทำกำไรได้น้อย จึงหาทางหลีกเลี่ยงกันหันไปใช้พนักงานขายโดยตรงกันเสียมากกว่า

แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านงานศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้น ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้แง่มุมที่มีต่อการทำโฆษณาดีขึ้นตามลำดับด้วย หลายบริษัทใช้การทำโฆษณาเป็นสื่อเพิ่มยอดขายซึ่งสร้างความสำเร็จอย่างงดงาม จึงทำให้โฆษณาเป็นสื่อยอดฮิตของแต่ละบริษัทขณะนี้ และกลายเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราต้องเริ่มพิจารณาเรื่องสร้างโฆษณาให้กับบริษัทแล้ว

ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การทำโฆษณามีความเป็นสื่อสารมวลชนและถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อการประกาศสินค้าหรือบริการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน จะเห็นว่านักการตลาดและนักโฆษณามักทำงานควบคู่กันเสมอ โดยโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์และเหตุผลที่ดีที่ควรนำโฆษณามาใช้ในบริษัทมีดังต่อไปนี้

โฆษณาออนไลน์ ช่วยให้ข้อมูลข่าวสาร

การให้ข้อมูลข่าวสารคือหน้าที่หลักของสื่อโฆษณาเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อบริษัทออกสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ การกระจายข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำ การโฆษณาจึงเข้ามามีบทบาทในทันที เพราะสามารถกระจายข้อมูลและส่งสารไปยังผู้บริโภคได้ครั้งละมาก ๆ ต่อจำนวนการเผยแพร่หนึ่งครั้ง

โฆษณาออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย

การที่โฆษณาสามารถกระทำได้ผ่านสื่อสารมวลชน ทำให้สามารถสื่อสารไปยังผู้คนได้ครั้งละมาก ๆ จึงมีความคุ้มค่ามากกว่าการที่การส่งพนักงานขายไปเคาะประตูขายสินค้าตามบ้าน ซึ่งบางครั้งอาจสร้างมุมมองที่ไม่ดีต่อตราสินค้าก็เป็นได้และยังเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

โฆษณาออนไลน์ สามารถสร้างยอดการผลิดได้ในจำนวนมาก

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโฆษณาสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปยังผู้คนได้เป็นจำนวนมาก และเมื่อผู้รับจำนวนมากเกิดสนใจในตัวสินค้าและบริการก็ทำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

โฆษณาออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

การที่มีสินค้าหรือบริการมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันอยู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก การแข่งขันจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่เรียกว่า “สินค้าทดแทนได้” กาีรโฆษณาจึงช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ทางการค้าได้เป็นอย่างดี

โฆษณาออนไลน์ ช่วยลดพนักงานขายสินค้า

เมื่อผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาแล้ว กลยุทธ์และวิธีการทางเทคนิคในการนำเสนอจะมีส่วนช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ทำให้พนักงานขายไม่ต้องให้บริการหนักจนเกินไป และอาจช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานขายได้อีกทางหนึ่งด้วย

โฆษณาออนไลน์ สร้างความทรงจำตราสินค้า

โฆษณาที่นำเสนอออกไปด้วยการสร้างสรรค์ที่ดี มีความถี่ในการนำเสนอ และเข้าถึงผู้บริโภคมากพอ สามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี

โฆษณาออนไลน์ ช่วยกระตุ้นการขายสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

การที่ผู้บริโภครับข่าวสารจากโฆษณาอย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าของเราเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความภักดีในตราสินค้าของเราหรือ Brand Loyalty ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาด

โฆษณาออนไลน์ ช่วยแก้ไขปัญหาทางการตลาด

สินค้าบางประเภทมีจุดอ่อนอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบบด้านต่อด้าน โฆษณาสามารถส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยนำเสนอคุณสมบัติข้อได้เปรียบบางส่วนที่สินค้าของคู่แข่งไม่มี และช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสินค้าให้ออกสู่สาธารณชนด้วย เช่น โซดายี่ห้อหนึ่งที่ถูกมองว่ามีความซ่าสู้อีกยี่ห้อไม่ได้

โฆษณาออนไลน์ ทำให้เกิดความต้องการสิค้าในทันที

หมายถึงเมื่อผู้บริโภคได้รับชมโฆษณาสินค้าหรือบริการของเราแล้วมีปฏิกิริยาหรือ Take Action ต้องการใช้สินค้าของเราขึ้นมา นั่นหมายความว่าการทำการโฆษณาประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว คือสามารถขายสินค้าและบริการออกไปได้ และนำมาซึ่งเม็ดเงินเข้าสู่บริษัทของเรา สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการทำโฆษณา

จะเห็นได้ว่าการทำโฆษณามีข้อดีต่อบริษัทมาก ถึงแม้ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ก็มีความคุ้มค่ามากเช่นกัน อีกทั้งบริษัทที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับสังคม ระดับประเทศ หรือในระดับโลก ทุกบริษัทต่างก็มีการทำโฆษณากันทั้งนั้น อย่างน้อยถ้าไม่ใช่เพื่อขายสินค้าก็ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี บางบริษัทถึงกับมีฝ่ายโฆษณาเป็นของตัวเองด้วยซ้ำไป อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการวัดผลจากการทำโฆษณาในปัจจุบันก็สามารถทำได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะลงทุนทำโฆษณาอีกต่อไป

WebSite-Goog-Pro

ทำ Website แล้วจะดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

คำตอบนี้ คงมีอยู่ในใจของผู้ประกอลการทุกๆ คนเพราะปัจจุบันมีสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากมายที่มีให้ใช้ฟรี กันอยู่อย่างดาษดื่น คำตอบก็เหมือนคุณมีรถยนต์เป็นของตนเองซึ้งจะขับไปเที่ยวไหนต่อไหนก็ได้ซึ่ง

ต่างกันการนั่งรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งเฉพาะเส้นทางให้บริการเท่า นั้น Topvery กำลังหมายความว่าเมื่อคุณทำ Website ขึ้นมาเอง คุณก็สามารถจะนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ติดกับข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ให้บริการฟรีตั้งกรอบเอาไว้

ทำ website แล้วจะดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

คำตอบนี้คงมีอยู่ในใจของผู้ประกอบการทุกๆ คนเพราะปัจจุบันมีสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เนทมากมายที่มีให้ใช้ฟรีกันอยู่อย่างดาษดื่น คำตอบก็เหมือนคุณมีรถยนต์เป็นของตัวเองซึ่งจะขับไปเที่ยวไหนต่อไหนก็ได้ซึ่งต่างกับการนั่งรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งเฉพาะเส้นทางให้บริการเท่านั้น topvery.com กำลังหมายความว่าเมื่อคุณทำ website ขึ้นมาเอง คุณก็สามารถจะนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ติดกับข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ให้บริการฟรีตั้งกรอบเอาไว้

ใช้สื่อออนไลน์ฟรีดีกว่าทำ website เองหรือไม่

สื่อออนไลน์ฟรีมีวัตถุประสงค์การใช้งานและการทำหน้าที่แตกต่าง จากเว็บไซต์ของคุณโดยสิ้นเชิง ซึ่งหน้าที่หลักของสื่อออนไลน์ฟรีคือมันเป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หลักที่คุณมีได้อย่างยอดเยี่ยมแบบต้นทุนต่ำ ดังนั้นต่อคำถามข้างต้นนั้นคุณคงพอจะเข้าใจแล้วนะครับ
เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร

 1. เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เว็บไซต์จะช่วยให้คุณมีความเท่าเทียมกับคู่แข่งไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน
 2. ลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดั้งเดิมในขณะที่คุณได้กลุ่มลูกค้ากว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม
 3. เป็นเหมือนพนักงานที่ทำงานให้คุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันโดยไม่ลาหยุด ลาป่วย
 4. สร้างยอดขายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
 5. ช่วยคุณตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยที่คุณไม่ต้องรับโทรศัพท์
 6. อำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาติดต่อคุณด้วยข้อมูลบริษัท แผนที่เดินทาง และโปรไฟล์ของบรษัทที่ผ่านๆ มา
 7. สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจดูทันสมัยฃ
 8. เว็บไซต์จะช่วยให้คุณเข้าถึงความต้องการในระดับบุคคลได้ง่าย

ข้อเท็จจริงบางประการที่คุณยังไม่รู้

 1. ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และพกพาส่วนบุคคลมีราคาถูกกว่าโทรทัศน์บางรุ่นและทุกๆ บ้านก็มีคอมพิวเตอร์ใช้
 2. มือถือแบบ Smart Phone สามารถใช้เล่นอินเตอร์เนทได้ทุกที่ และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีมือถือใช้เหมือนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ 6
 3. ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 9 ใน 10 คนนิยมค้นหาสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อ และมีสัดส่วนตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศเพิ่มขึ้
 4. กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ทุกปี
 5. คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันแต่ไม่มีเวลามาสร้าง WebSite ด้วยตัวเอง

เพราะอินเตอร์เน็ตนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ ที่มีอยู่อย่างมากมาย มีพื้นที่ให้คุณได้ยืนอยู่เสมอ เราจึงเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอบทความและข้อมูลต่างๆ ผุดขึ้นมาอย่างมากมายในแต่ละวัน ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภาพลักษณ์โดยปราศจากแผนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็มีเว็บไซต์อีกมากมายที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นกอบเป็นกำ หากคุณนี้คุณกำลังมองหาผู้ ออกแบบ WebSite ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4-proyo

4 ประโยชน์ การทำเว็บขายสินค้า

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาได้นำพาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตผู้คนอยู่เสมอ แต่สิ่งที่โดดเด่นและจับต้องได้มากที่สุดคงเป็นเรื่องเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกปัจจุบันนั่นก็คือ ‘อินเทอร์เน็ต’ หลายคนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการถือกำเนิดของโลกออนไลน์เสมือนจริงทำให้ชีวิตพวกเขาแปรเปลี่ยนไปตลอดกาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำธุรกิจ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก และที่น่าจับตามองก็คงไม่พ้นการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นสื่อในการขายสินค้าได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแล้วความนิยมด้านเว็บไซต์ขายของเพิ่งจะเริ่มได้รับในระดับเริ่มต้นเท่านั้น อาจเป็นเพราะคนที่มีกำลังซื้ออย่างแท้จริงยังเข้าถึงสื่อประเภทนี้ไม่มากมายนัก บวกกับค่านิยมในอดีตที่มักซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบเห็นหน้ากันโดยตรง ทำให้มีผลทางความเชื่อมั่นเมื่อต้องเปลี่ยนมาซื้อขายแบบไม่เห็นหน้าโดยผ่านจอคอมพิวเตอร์แทน แต่ในความเป็นจริงการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจค่อนข้างมากในปัจจุบัน โดยประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้ามีดังต่อไปนี้

 

1.ทำเว็บไซต์มีราคาประหยัด ความประหยัดถือเป็นจุดเด่นที่สามารถจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุดของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า เพราะหากลองจับคู่เทียบความแตกต่างระหว่างการเปิดหน้าร้านขายสินค้ากับการใช้เว็บไซต์เพื่อขายสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการก็จะสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ว่าการขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะทำเว็บไซต์แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพียงแค่เสียค่าโดเมนและค่าทำเว็บไซต์เท่านั้น หรือหากเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น เว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากในการออกสตาร์ตเริ่มทำธุรกิจ

2.คนเข้าถึงเว็บไซต์ง่าย การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมทุกคนจากทุกมุมโลกให้ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บ การมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อสินค้าให้มีมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาเลือกซื้อสินค้าถึงบริษัทหรือหน้าร้านด้วยตนเองซึ่งอาจเสียเวลาพอสมควรเพราะการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งเรายังสามารถซื้อขายผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขจัดปัญหาข้อจำกัดทางด้านเวลาได้อีกด้วย

3.ทำเว็บไซต์ไม่ต้องมีหน้าร้าน การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีข้อได้เปรียบมากกว่าลงทุนเปิดร้านหรือโชว์รูมเป็นของตนเอง เพราะการมีหน้าร้านจะต้องเสียค่าเช่า ค่าตกแต่ง ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ อีกจิปาถะ รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลเปิดปิดร้าน ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ามากสักเท่าไรสำหรับธุรกิจซึ่งเพิ่งสร้าง เพราะอาจทำให้ระยะเวลาคืนทุนยืดออกไปอีก

4.เว็บไซต์ทำให้การเสนอขายน่าสนใจกว่า สื่อออนไลน์บนโลกไซเบอร์ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีและสีสัน ช่วยให้การเสนอขายสินค้าดูดีและดึงดูดได้มากกว่าวิธีปกติธรรมดาทั่วไป ผู้ประกอบการอาจใช้ลูกเล่นในการนำเสนอ อาจการตกแต่งภาพของสินค้าและองค์ประกอบในรูปให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สร้างวิดีโอสาธิตวิธีใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญหรือดาราผู้มีชื่อเสียงก็น่าสนใจเพราะสามารถส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้รับชมได้ไม่น้อย จึงเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีคู่แข่งขันไม่มากที่หันมาใช้กลยุทธ์วิธีนี้ ดังนั้นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งน่าสนใจมากซึ่งผู้ประกอบการควรนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังควรก้าวให้ทันเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย อย่าลืมว่า “การทำอะไรก่อนผู้อื่นย่อมได้เปรียบเสมอ”

Web-8-Goog

เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร 8 ข้อ

ส่งเสริมศักยภาพทางด้านธุรกิจ

การมีเว็บไซต์สามารถช่วยในการเพิ่มเสริมศักยภาพของธุรกิจของคุณ ให้แข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากเป็นโลกที่เปิดกว้างทางด้านข้อมูล ทำให้สินค้าและบริการของคุณเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากยิ่งขึ้นไปได้

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

คุณสามารถที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองและ สามารถที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าของคุณค้นเว็บของคุณเจอผ่าน Search Engine โดยกลุ่มคำที่เจาะจงกับธุรกิจของคุณได้ เป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่กำลังสนใจกับสินค้าและบริการของคุณ ให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตาม

ช่วยให้คุณขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน

เว็บไซต์เปรียบเสมอร้านค้าออนไลน์หรือสำนักงาน ที่ใครๆก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและค้าหาข้อมูลของสินค้าได้ โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านที่ต้องมีการเช่าห้องและมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ

สมัยนี้บริษัทที่ไม่มีเว็บเป็นของตนเองเปรียบเสมือน บริษัทที่มันต่อโลกภายนอก การมีเว็บไซต์บริษัทสามารถแสดงให้กลุ่มลูกค้าของคุณเข้าใจถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทได้ และเว็บไซต์ยังช่วยในการสร้างความรู้สึกประทับใจกับผู้เยี่ยมชมได้อีกด้วย

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

จะดีหรือไม่ถ้าคุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณาที่แพงๆ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โดยคุณหันมาสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง ลงทุนสร้างเว็บแค่ครั้งเดียวแต่ใครๆก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากมาย เสียเพียงค่าบริการรายปีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ช่วยให้คุณเป็นเหมือนที่ปรึกษาของลูกค้า

คุณสามารถให้คำปรึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ให้กับลูกค้าของคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาจจะเป็นการฝากข้อความเอาไว้ก็ได้ โดยที่คุณไม่ต้องมีทีมคอยรับโทรศัพท์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาต่างๆ

สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้

จะดีไม่น้อยเลยทีเดียว หากลูกค้าของคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยในสินค้าและบริการ และสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ผ่านการอ่านบทความช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของคุณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการดูและลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้นด้วย

เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร 8 ข้อ

 1. เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เว็บไซต์จะช่วยให้คุณมีความเท่าเทียมกับคู่แข่งไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน
 2. ลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดั้งเดิมในขณะที่คุณได้กลุ่มลูกค้ากว้างขวางขึ้นกว่าเดิม
 3. เป็นเหมือนพนักงานที่ทำงานให้คุณได้ตอลด 24 ชั่วโม 365 วันโดยไม่ลาหยุด ลาป่วย
 4. สร้างยอดขายได้อย่างไม่มีขีดจำกัน
 5. ช่วยคุณตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยที่คุณไม่ต้องรับโทรศัพท์
 6. อำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาติดต่อคุณด้วยข้อมูลบริษัท แผนที่เดินทาง และโปรไฟล์ของบริษัทที่ผ่านๆมา
 7. สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจดูทันสมัย
 8. เว็บไซต์จะช่วยให้คุณเข้าถึงความต้องการในระดับบุคคลได้ง่าย
SEO-Goog

SEO มีประโยชน์อย่างไร

คุณ ประโยชน์ของ SEO ที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ หลังจากที่ท่านได้นำ SEO

ไปใช้และได้เห็นเว็บไซต์ของตัวเองปรากฎอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาภายใน Search Engine หรือจะยังไม่เห็นก็ตาม แต่นั้นก็เป็น

จุดมุ่ง หมายของเจ้าของเว็บไซต์ทุกคน และการที่เจ้าของเว็บไซต์ได้นำ SEO ไปใช้จะเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ Search Engine Optimization อย่างแท้จริง ดังนั้นวันนี้เราจะมากล่าวถึงประโยชน์ของการทำ SEO ให้สมาชิกได้ทราบกัน

หลังจากที่ท่านได้นำ SEO ไปใช้และได้เห็นเว็บไซต์ของตัวเองปรากฎอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาภายใน Search Engine หรือจะยังไม่เห็นก็ตาม แต่นั้นก็เป็นจุดมุ่งหมายของเจ้าของเว็บไซต์ทุกคน และการที่เจ้าของเว็บไซต์ได้นำ SEO ไปใช้จะเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ Search Engine Optimization อย่างแท้จริง ดังนั้นวันนี้เราจะมากล่าวถึงประโยชน์ของการทำ SEO ให้สมาชิกได้ทราบกัน

8 คุณประโยชน์ที่ไม่อาจปฏิเสธ Search Engine Optimization

 • การสร้างลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
  • อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการที่จะทำให้ Search Engine มาอินเด็กซ์เว็บไซต์ของเรา และถ้าหากเว็บไซต์ของเราทำ SEO อย่างถูกต้องแล้วก็ยิ่งจะทำให้เราได้รับผู้เยี่ยมชมที่สามารถกลายเป็นลูกค้าของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในขณะที่คนอื่นอาจจะต้องเสียค่าใช้’จ่ายจำนวนมากต่อเดือนเพื่อลงโฆษณาบน Sponsored Links ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo หรือ MSN
 • ค่าใช้จ่ายที่คงที่
  • ค่าใช้จ่ายในการทำ ( SEO ) Search Engine Optimization จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งในบางครั้งการทำ SEO ในช่วงแรกนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่พอผ่านขั้นตอนแรกไปแล้ว หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการบำรุงรักษาอันดับ ค่าบริการสามารถลดลงได้ แต่ในทางกลับกัน การลงโฆษณาแบบ Paid-Search จะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • ช่วยสร้าง Brand Visibility
  • สมาชิกลองนึกดูนะครับว่า ถ้าหากสมาชิกค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า “ประกันชีวิต” บริษัทประกันภัยชื่อดังต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในหน้าแรกของ Google ยิ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ของสมาชิกด้วยแล้วละก็ Brand ของสมาชิกก็จะปรากฏต่อสายตาผู้ค้นหาเป็นจำนวนมาก และสำหรับบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายในหน้าแรกนั้นหากต้องการที่จะอยู่ในหน้าแรกของ Google ก็ต้องซื้อโฆษณาในรูปแบบ PPC ซึ่งค่อนข้างที่จะแพงถ้าหากเป็นคำที่มีการแข่งขันสูง
 • ช่วยทำให้เกิดเป็นมาตราฐานและสามารถเข้าถึงได้ของเว็บไซต์
  • การที่เราจะสร้างเว็บไซต์ให้เป็นที่ชื่นชอบต่อ Search Engine นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เนื่องจาก Robots/Crawler นั้นสามารถสังเกตเห็นถึงข้อผิดพลาดของโค้ดได้ เพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ SEO และประโยชน์ที่จะตามมานั้นก็คือจะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นมาตราฐานมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
 • ช่วยทำให้เกิด Repeat Business
  • ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจาก Search Engine โดยส่วนมากค่อนข้างจะใช้บริการเว็บไซต์ของคุณในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ซึ่งนั้นก็หมายถึงเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้าประจำเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยการทำ ( SEO ) Search Engine Optimization
 • ช่วยสร้างลูกค้าใหม่
  • การค้นหานั้นเกิดจากความต้องการของผู้เยี่ยมชม เพราะฉะนั้นแล้วผู้เยี่ยมชมที่มาจาก Search Engine โดยส่วนมากจะมีความสนใจในสินค้าหรือบริการ และถ้าหากเว็บไซต์ของเราแสดงเนื้อหา ข้อมูลที่พวกเขาต้องการ การที่พวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าประจำคนใหม่ของคุณนั้นก็มีโอกาสเป็นได้สูงเช่นกัน
 • ช่วยสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใคร
  • เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าคุณภาพของเนื้อหาและเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำ ( SEO ) Search Engine Optimization และโดยธรรมชาติของข้อมูลภายในเครือข่าย WWW (World Wide Web) นั้นเนื้อหาที่ดีย่อมดึงดูดลิงค์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ โดยเหตุผลนี้จึงสามารถอธิบายได้ว่าทำไม คุณภาพของเนื้อหาภายในเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 • เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยหลับ
  • Search Engine นั้นเปรียบได้เทียบเท่ากับบริษัทโฆษณาส่วนตัวของคุณและทำงานให้คุณตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่ออาทิตย์ 365 วันต่อปี ซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นบริษัทโฆษณาที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้

นี่ละครับ คือคุณประโยชน์ของการทำ Search Engine Optimization ที่พวกเราไม่สามารถปฏิเสธได้ นี่ก็เป็นเกร็ดเนื้อหาความรู้ที่เราได้นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับ

 

free-website-topvery

ใช้สื่อออนไลน์ฟรีดีกว่าทำ Website เองหรือไม่

สื่อออนไลน์ฟรีมีวัตถุประสงค์การใช้งานและการทำหน้าที่แตกต่างจากเว็บไซต์ของคุณ โดยสิ้นเชิง ซึ่งหน้าที่หลักของสื่อออนไลน์ฟรี

คือมันเป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หลักที่คุณมีได้อย่างยอดเยี่ยมแบบต้นทุนต่ำ ดังนั้นต่อคำถามข้างต้นคุณคงพอจะเข้าใจแล้วนะครับ

Facebook-Ads-TopveryTopvery.com กำลังหมายความว่าเมื่อคุณทำ Website ขึ้นมาเอง คุณก็สามารถจะนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ติดกับข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ให้บริการฟรีตั้งกรอบเอาไว้

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาได้นำพาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตผู้คนอยู่เสมอ แต่สิ่งที่โดดเด่นและจับInstagram-Ads-Topveryต้องได้มากที่สุดคงเป็นเรื่องเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกปัจจุบันนั่นก็คือ ‘อินเทอร์เน็ต’ หลายคนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการถือกำเนิดของโลกออนไลน์เสมือนจริงทำให้ชีวิตพวกเขาแปรเปลี่ยนไปตลอดกาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำธุรกิจ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก และที่น่าจับตามองก็คงไม่พ้นการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

SEO-SEM

ความแตกต่างระหว่าง SEO กับ SEM แบบไหนเจ๋งกว่ากัน

ถ้าพูดถึงเรื่องการทำ การตลาดออนไลน์ คงหนีไม่พ้นเรื่องการทำ SEO หรือ SEM เป็นอย่างแน่นอน ทั้ง 2 คำนี้ลักษณะการเขียนอาจจะเหมือนกัน แต่หลักการทำงาน และขั้นตอนต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่วัตถุประสงค์หลังก็คือการทำให้เว็บไซต์ Blog หรือเนื้อหาหน้าเว็บเพจของคุณ มีคนเข้ามาดูมากขึ้นนั้นเอง เรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันเลยดีกว่า

SEO (Search Engine Optimization)   

เป็นเทคนิคในการทำให้เว็บไซต์ Blog หรือ เว็บเพจ อยู่อันดับต้น ๆ ของเว็บ Search engine ยอดนิยม ( เช่น Google , Bing , Yahoo ) เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า การทำให้หน้าเว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google หรือ Search engine อื่น ๆ จะช่วยให้คนเข้าเว็บไซต์เยอะขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าหรือธุรกิจ ซึ่งปัจจัยในการทำ SEO หลายอย่างแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ

ปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดคีย์เวิร์ด เนื้อหาของเว็บไซต์ ลิงค์ภายในเว็บไซต์ ซึ่งผู้ทำเว็บไซต์สามารถกำหนดได้เอง ตามความต้องการ มีการกำหนดคีย์เวิร์ดที่ดี เพิ่มเนื้อหาที่ดี จะส่งผลให้ Bot ของ Search Engine วิ่งเข้ามาเก็บข้อมูลบ่อย และช่วยให้เว็บติดอันดับแรก ๆ

ปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ จำนวนคนเข้าเว็บ การแชร์ข้อมูลเว็บไปที่อื่น การบอกต่อเว็บเพื่อให้คนเข้ามามากขึ้น เราไม่สามารถกำหนดข้อมูลในส่วนนี้ได้ หรืออาจจะทำได้เพียงการนำข้อมูลไปลงโฆษณาในเว็บไซต์อื่น ๆ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมีคนคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์มากขึ้น

การทำ SEO ในปัจจุบัน มีเทคนิคการทำหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำ submit เว็บไซต์ หรือการสร้าง backlink ให้กับเว็บไซต์เรา ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราทำ backlink กับเว็บที่ไม่ดี ก็มีโอกาสที่อันดับจะตก หรือหากมีการทำ SEO หลายรูปแบบจนติดหน้าแรกแล้ว  หากเว็บ Search Engine มีการปรับ algorithm ใหม่ เว็บไซต์อาจจะหายไปจากหน้าแรก ๆ ของ Search Engine ก็เป็นไปได้ ข้อดีของการทำ SEO คือไม่เสียค่าใช้จ่าย  แต่ก็ใช้ระยะเวลานานเช่นกันกว่าจะขึ้นหน้าแรก

SEM (Search Engine Marketing)

การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ซึ่ง SEM จะเป็นการทำตลาดในรูปแบบของโฆษณา จะการเก็บค่าใช้จ่ายเป็น PPC(Pay Per Click) คือจ่ายเงินเมื่อมีการคลิกโฆษณาเท่านั้น คุณสามารถกำหนดคีย์เวิร์ดที่ต้องการทำการตลาดได้ตามต้องการ เพื่อให้คนที่ค้นหาคีย์เวิร์ดดังกล่าว พบเว็บไซต์คุณอยู่ส่วนของบนสุดของหน้า Search Engine ซึ่งถือเป็นการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของผู้ทำ SEM ไม่ว่าจะมีการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เพิ่มคนเข้าเว็บ SEM เป็นระบบที่สามารถวัดผลได้ออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์การทำการตลาดต่อได้ ปัจจุบันเว็บไซต์หรือBlog ต่าง ๆ นิยมหันมาทำ SEM เนื่องจากใช้ระยะเวลาที่สั้น และได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน แต่ส่วนของค่าใช้จ่ายในการทำนั้น จะขึ้นอยู่กับคู่แข่ง และปัจจัยอื่น ๆ ตามมาด้วย

จริงอยู่ว่าการทำ SEM นั้นมีค่าใช้จ่าย แต่ใช่ว่าผู้ที่มีเงินน้อยจะไม่สามารถทำ SEM ได้ เพราะปัจจัยของการทำ SEM ไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการวัดคุณภาพของแคมเปญที่สร้างขึ้นมาด้วย หากคุณยอมลงเงินสูงเพื่อทำการโฆษณา แต่แคมเปญของคุณไม่มีคุณภาพ แสดงเนื้อหาที่ไม่ตรงความต้องการของผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์  ทำให้ผู้ที่คลิกเข้าชมไม่ดูข้อมูลในเว็บต่อ หรือไม่ทำการซื้อขายตามวัตถุประสงค์ของคุณ Google จะมองว่าแคมเปญดังกล่าวด้วยคุณภาพ อาจจะส่งผลให้ โฆษณาของคุณอยู่อันดับต่ำกว่าคู่แข่ง ดังนั้นการปรับแต่งแคมเปญ และเนื้อหาในเว็บเพจที่ดีจะส่งผลดีกับโฆษณาของคุณด้วย เช่นกัน

กล่าวคือ การทำ SEO เป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEM ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีคนเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ SEO ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ใช้ระยะเวลานาน และไม่สามารถวัดผลใด ๆ ได้ ส่วน SEM เป็นการทำโฆษณาโปรโมทเว็บไซต์ ซึ่งมีการเก็บค่าใช้จ่ายต่อการคลิก หากไม่มีการคลิก ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อสร้างแคมเปญโฆษณาแล้ว โฆษณาของคุณสามารถแสดงผลหน้าแรกของ Google ได้ทันที และสามารถวัดผลจากการคลิกเข้าชมได้อย่างชัดเจน ทีนี้ใครที่กำลังคิดว่าอยากจะทำการตลาดของเว็บไซต์ ก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าทะทำ SEO หรือ SEM ดี