ทำโฆษณาออนไลน์ – Topvery
Add Line

ทำโฆษณาออนไลน์

online-goog-on

เหตุผลดีๆ ที่ควรสร้างงานโฆษณาให้ร้านค้าและบริษัท

เราเชื่อว่าหลักการดำเนินธุรกิจที่ดีคือการลงทุนในทุกรายละเอียดอย่างคุ้มค่า ทั้งเรื่องการผลิต เทคโนโลยี การจัดซื้อ การดูแลเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่องค์กรด้วย แต่ดูเหมือนยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่พยายามหันหน้าหนี บางครั้งก็ปิดตาข้างหนึ่งมองข้ามสิ่งดังกล่าวไปนั้นคือ “การทำโฆษณา

ในอดีดโฆษณาถูกมองว่าค่อนข้างสิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่าการลงทุนในเม็ดเงินที่จ่ายลงไป อีกทั้งทัศนคติในทางแง่ลบของทางผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาว่าหลอกลวงและทำการทำโฆษณาลักษณะชวนเชื่อเกินความเป็นจริง เจ้าของธุรกิจหลายคนโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ไม่ค่อยสนใจการทำโฆษณามากนัก ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล ทั้งยังวัดผลสำเร็จที่เกิดจากการทำโฆษณาได้น้อยมาก ขณะที่ธุรกิจของตัวเองเพิ่งเกิดใหม่และยังทำกำไรได้น้อย จึงหาทางหลีกเลี่ยงกันหันไปใช้พนักงานขายโดยตรงกันเสียมากกว่า

แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านงานศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้น ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้แง่มุมที่มีต่อการทำโฆษณาดีขึ้นตามลำดับด้วย หลายบริษัทใช้การทำโฆษณาเป็นสื่อเพิ่มยอดขายซึ่งสร้างความสำเร็จอย่างงดงาม จึงทำให้โฆษณาเป็นสื่อยอดฮิตของแต่ละบริษัทขณะนี้ และกลายเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราต้องเริ่มพิจารณาเรื่องสร้างโฆษณาให้กับบริษัทแล้ว

ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การทำโฆษณามีความเป็นสื่อสารมวลชนและถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อการประกาศสินค้าหรือบริการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน จะเห็นว่านักการตลาดและนักโฆษณามักทำงานควบคู่กันเสมอ โดยโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์และเหตุผลที่ดีที่ควรนำโฆษณามาใช้ในบริษัทมีดังต่อไปนี้

โฆษณาออนไลน์ ช่วยให้ข้อมูลข่าวสาร

การให้ข้อมูลข่าวสารคือหน้าที่หลักของสื่อโฆษณาเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อบริษัทออกสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ การกระจายข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำ การโฆษณาจึงเข้ามามีบทบาทในทันที เพราะสามารถกระจายข้อมูลและส่งสารไปยังผู้บริโภคได้ครั้งละมาก ๆ ต่อจำนวนการเผยแพร่หนึ่งครั้ง

โฆษณาออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย

การที่โฆษณาสามารถกระทำได้ผ่านสื่อสารมวลชน ทำให้สามารถสื่อสารไปยังผู้คนได้ครั้งละมาก ๆ จึงมีความคุ้มค่ามากกว่าการที่การส่งพนักงานขายไปเคาะประตูขายสินค้าตามบ้าน ซึ่งบางครั้งอาจสร้างมุมมองที่ไม่ดีต่อตราสินค้าก็เป็นได้และยังเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

โฆษณาออนไลน์ สามารถสร้างยอดการผลิดได้ในจำนวนมาก

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโฆษณาสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปยังผู้คนได้เป็นจำนวนมาก และเมื่อผู้รับจำนวนมากเกิดสนใจในตัวสินค้าและบริการก็ทำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

โฆษณาออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

การที่มีสินค้าหรือบริการมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันอยู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก การแข่งขันจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่เรียกว่า “สินค้าทดแทนได้” กาีรโฆษณาจึงช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ทางการค้าได้เป็นอย่างดี

โฆษณาออนไลน์ ช่วยลดพนักงานขายสินค้า

เมื่อผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาแล้ว กลยุทธ์และวิธีการทางเทคนิคในการนำเสนอจะมีส่วนช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ทำให้พนักงานขายไม่ต้องให้บริการหนักจนเกินไป และอาจช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานขายได้อีกทางหนึ่งด้วย

โฆษณาออนไลน์ สร้างความทรงจำตราสินค้า

โฆษณาที่นำเสนอออกไปด้วยการสร้างสรรค์ที่ดี มีความถี่ในการนำเสนอ และเข้าถึงผู้บริโภคมากพอ สามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี

โฆษณาออนไลน์ ช่วยกระตุ้นการขายสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

การที่ผู้บริโภครับข่าวสารจากโฆษณาอย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าของเราเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความภักดีในตราสินค้าของเราหรือ Brand Loyalty ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาด

โฆษณาออนไลน์ ช่วยแก้ไขปัญหาทางการตลาด

สินค้าบางประเภทมีจุดอ่อนอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบบด้านต่อด้าน โฆษณาสามารถส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยนำเสนอคุณสมบัติข้อได้เปรียบบางส่วนที่สินค้าของคู่แข่งไม่มี และช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสินค้าให้ออกสู่สาธารณชนด้วย เช่น โซดายี่ห้อหนึ่งที่ถูกมองว่ามีความซ่าสู้อีกยี่ห้อไม่ได้

โฆษณาออนไลน์ ทำให้เกิดความต้องการสิค้าในทันที

หมายถึงเมื่อผู้บริโภคได้รับชมโฆษณาสินค้าหรือบริการของเราแล้วมีปฏิกิริยาหรือ Take Action ต้องการใช้สินค้าของเราขึ้นมา นั่นหมายความว่าการทำการโฆษณาประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว คือสามารถขายสินค้าและบริการออกไปได้ และนำมาซึ่งเม็ดเงินเข้าสู่บริษัทของเรา สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการทำโฆษณา

จะเห็นได้ว่าการทำโฆษณามีข้อดีต่อบริษัทมาก ถึงแม้ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ก็มีความคุ้มค่ามากเช่นกัน อีกทั้งบริษัทที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับสังคม ระดับประเทศ หรือในระดับโลก ทุกบริษัทต่างก็มีการทำโฆษณากันทั้งนั้น อย่างน้อยถ้าไม่ใช่เพื่อขายสินค้าก็ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี บางบริษัทถึงกับมีฝ่ายโฆษณาเป็นของตัวเองด้วยซ้ำไป อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการวัดผลจากการทำโฆษณาในปัจจุบันก็สามารถทำได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะลงทุนทำโฆษณาอีกต่อไป